Fizinio asmens bankroto kaina

fizinių asmenų bankroto administravimo kaina

Bankroto administravimo kaina mokama trimis dalimis. 

Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kaina 700 - 1000 EUR 

Tai etapas, kai surenkami visi reikiami dokumentai ir įrodymai, paruošiamas prašymas teismui ir pradedamas oficialus bankroto procesas. Teismas išnagrinėjęs prašymą, priima nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, paskiria nemokumo administratorių, patvirtina bankrutuojančiam fiziniam asmeniui reikalingą mėnesinę lėšų sumą pragyvenimui, nustato bankroto bylos administravimo išlaidas iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. 

Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano paruošimo ir patvirtinimo kaina 700 - 1000 EUR 

Mokumo atkūrimo planas tai dokumentas, kuriame numatomi veiksmai, veiksmų strategijos ir procedūros skirtos fizinio asmens mokumo atkūrimui. Planuojamas papildomų pajamų gavimas, esamų išlaidų mažinimas, turimo turto pardavimas, skolų mokėjimas 36 mėnesių laikotarpį ir po šio laikotarpio likusių nepadengtų skolų nurašymas. Plane turi būti pateikiama tiksli ir teisinga informacija. Mokumo atkūrimo planą tvirtina kreditorių susirinkimas, kreditoriams pritarus planui, jis teikiamas teismui tvirtinti, o nepritarus planas išanalizavus nepritarimo priežastis koreguojamas. Teismas gali patvirtinti arba nepatvirtinti plano. 

Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo kaina nuo 70 EUR/mėn. trijų metų laikotarpiui

Patvirtintą mokumo atkūrimo planą įgyvendina fizinis asmuo. Nemokumo administratorius kontroliuoja plano įgyvendinimą, atlieka mokėjimus kreditoriams, parduoda fizinio asmens turtą, tvarko visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą, šaukia kreditorių susirinkimus, nustatytų periodiškumu rengia plano vykdymo eigos ataskaitas. Jei planas nėra įgyvendinamas, teismas gali nutraukti bankroto bylą ir nutraukti bankroto bylą.