Fizinio asmens bankrotas

fizinio asmens bankrotas tai ne pabaiga

Jūsų išlaidos finansiniams įsipareigojimams vykdyti viršija Jūsų pajamas?

Išeitis yra - Fizinių asmenų bankrotas

Nuo 2013 metų, kada Lietuvoje įsigaliojo fizinių asmenų bankroto įstatymas, teikiame fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugas, esame nuosekliai susipažinę su formuojama teismų praktika, turime ilgametę darbo patirtį. Teikiame visapusiškas paslaugas asmenims norintiems inicijuoti fizinio asmens bankroto bylą.

Fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimas

Galite inicijuoti fizinio asmens bankroto bylos iškėlimą jeigu:

  1. 1.Jūsų pradelstų mokėti skolų suma viršija 25 MMA, t.y. 23.100,00 EUR sumą;
  2. 2.Per paskutinius 3 metus nesudarėte kreditorių interesus pažeidusių sandorių;
  3. 3.Neatlikote tyčinių veiksmų siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais;
  4. 4.Nemokumas kyla ne dėl žalingų įpročių ar padarytos nusikalstamos veikos.

Jeigu Jūsų turtas ar skolos yra bendri su kitais asmenimis (pvz. sutuoktiniu, tėvais, vaikais), galite bankrutuoti bendrai vienoje byloje. Dirbant užsienyje, galima bankrutuoti dėl Lietuvoje susidariusių skolų.

Apie ketinimą bankrutuoti būtina pranešti kreditoriams prieš mėnesį iki kreipimosi į teismą. Pareiškimas, dėl bylos iškėlimo teikiamas Jūsų gyvenamosios vietos teismui su dokumentais įrodančiais įsiskolinimų dydį, turimą turtą, gaunamas pajamas, šeimos padėtį ir kita informacija.

Teismas, priėmęs pareiškimą, jį nagrinėja teismo posėdyje, kuriame išklauso Jūsų, Jūsų kreditorių ir suinteresuotų asmenų pozicijas, išnagrinėjęs bylos medžiagą priimą sprendimą bankroto bylos iškėlimo.

fizinio asmens bankroto planavimasIškėlus bankroto bylą nustatoma pinigų suma būtiniesiems poreikiams tenkinti iš kurios dengiamos pragyvenimo išlaidos, einamieji mokesčiai, elementai ir kt., visos kitos gaunamos lėšos viršijančios šią sumą skiriamos skoloms dengti ir bankroto išlaidoms apmokėti, taip pat paskiriamas bankroto administratorius, su kurio pagalba turite parengti mokumo atkūrimo planą. Plane nurodomos nemokumą sukėlusios priežastys, numatomos gauti pajamos, numatomas parduoti turtas, priemonės skirtos mokumui atkurti, būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšas, įsiskolinimų kreditoriams mokėjimo grafikas, bankroto bylos išlaidos ir kt. informacija.

Sudarytas mokumo atkūrimo planas tvirtinamas kreditorių susirinkime ir teisme, patvirtinus mokumo atkūrimo planą jis vykdomas 3 metus. Bankroto procese visas asmens turtas parduodamas, tačiau suteikiama galimybė išsaugoti vienintelį gyvenamąjį būstą.


Įvykdžius mokumo atkūrimo planą, byla užbaigiama, likusios nepadengtos skolos nurašomos, išskyrus skolas dėl alimentų, baudų paskirtų administracinėse ir baudžiamosiose bylose ir sumos pagal sudarytus susitarimus bankroto proceso metu, dėl vienintelio gyvenamojo būsto išsaugojimo.